Regisztráció
OK
Bezárás
Küldés
Elfogadás
OK
Vissza
Újratöltés
Vissza


Elfogadom a szerződésben foglalt összes szabályt és feltételt és részt veszek a béta tesztelésben.
Regisztrált: 26596931
Világ
A Drakensang világa A Drakensang világa Egy mágikus világ tárul elénk. Egy más világ, ahol könnyedén történhetnek csodák - ám az élet rendkívül veszélyes! Rég elfeledett, ősi lények térnek vissza az árnyékvilágból, akik még látták, hogyan vált az ember a teremtés leghatalmasabb teremtményévé, és hogyan döntötte végül romlásba egy árulás. Réges-rég, amikor a világ földrészei elváltak egymástól, új, hatalmas birodalom kezdett kialakulni. Ám az idő megdöntötte ezt az új rendet, amelynek mindörökké fenn kellett volna maradnia. Sötét erők működnek a háttérben, amelyek ismét szabadon engedték az emberiség legősibb ellenségét... ... a Sárkányt. Bosszúszomjas dühvel eltelve, több mint kétezer év után ismét lángba borítja a világot. Ezzel új korszak kezdődik: most hősökre van szükség, akik elég bátrak ahhoz, hogy harcoljanak az emberiség túléléséért!
Grimmagstone
Wiltwuxshire
Kingshill
Slifmoor
Shorfolk
Teganswall
Torstrond
dro.page.world.heliios.headline
Atlantis
Árnytenger
Vas gát
Sötét fal
Hamarosan...
Grimmagstone
Grimmagstone

A Grimmagstone-ba vezető út idősebb mint maga a birodalom. Több mint 2000 évvel ezelőtt, a birodalom megalapításának idején, itt temették el az első kör egyik mágusát egy tágas barlangban, amely mára zarándokhellyé vált.

Állítólag a vallás ősatyja, Agathon mormolta el a sír felett a halotti beszéd szent szavait. Azok a zarándokok, akik végigjárják Grimmagstone ősi útját, megismerhetik saját sorsukat.

Az eleinte idilli környezetben kanyargó út végül egy alvó faluba vezet, ahol tőzegbányászok és halászok élik egyhangú életüket, mereven ragaszkodva a szokásaikhoz és soha nem gondolnak a holnapra.

Ám a mocsárban, ahol mindennapi munkájukat végzik, egy ideje egyre-másra különös lények bukkannak fel. Még a zarándokok sem mernek továbbhaladni a zarándokösvényen a falutól északra.

Ám nem csak az ősi rendek jelenléte sejteti az öreg falusi pappal, hogy Grimmagstone-ban valami szörnyűségnek kellett történnie.

„Kövesd az utat. Az út végén a sorsod beteljesülése vár.” Mocsárlények
Kingshill
Kingshill

Heredur, a hatalmas hadvezér és földesúr, 550-ben építtetett várat ezen a dombon. A haldokló birodalmat maga mögött hagyva Duria első királyává koronáztatta magát.

Ma, 1190-ben, sajnos vége a béke hosszú éveinek, a Kingshill magas városfalai mögött vezető utak egy cseppet sem biztonságosak.

Az öreg Harold király azonban mit sem sejt erről, leginkább kedvenc szórakozásának hódol: játékokat rendez az arénában. Eközben néhány elfeledett és most újra felbukkant lény szörnyű tervet sző... A vár lakói pedig egyre jobban félnek.

Aldred hercegnek, a birodalom reménységének nyoma veszett, amikor leszállt a város alatti egyik sírba. Ám a papok konokul hallgatnak mindarról, ami tudnak.

„Vannak még hősök? Vagy mind Kingshill kriptáiban nyugszanak?” Harold király
Shorfolk
Shorfolk

Duria, a kis szigetkirályság keleti partján található Shorfolk kikötővárosa. Ez a kereskedelem büszke központja és a világra nyíló kapu, ezért már ősidők óta óriási szerepe van mind a kereskedelemben, mind a katonai védelemben.

Ma Shorfolk lángokban áll. Sárkányszerű lények lakoznak az elszenesedett romok között és a Vad szívű vadászok az Égő parton mindenféle menekülést lehetetlenné tesznek. Azok a polgárok, akiknek valami csoda folytán sikerült elmenekülniük, nyugat felé haladtak, ám a Troll szurdokban halálos csapda várt reájuk. Az árnyékvilág erői életre keltették az ottani sziklát, amelyből borzasztó lények szakadnak ki, amelyekről egykor a szurdok a nevét is kapta.

Ám még van néhány igen bátor harcos, akik elkeseredetten szembeszállnak az ellenséggel Shorfolkban és létrehoztak egy harci tábort mélyen elrejtve a hegyen. Oda várnak minden hőst, hogy együtt folytassák útjukat és szembeszálljanak az egyre növekvő fenyegetéssel.

„Shorfolk sorsa megmutatja nekünk, hogy az ellenség nem csak hihetetlen erővel csap le az áldozataira, hanem egyszerűen csak a rombolás kedvéért is teszi azt.” Aldred herceg
Slifmoor
Slifmoor

Grovery városkát egész Duriában ismerték jó minőségű fémjéről és annak kiváló feldolgozásáról. A városka körüli falvakban keményen dolgozó, szorgos emberek éltek együtt békésen a közeli hegység lábánál.

Ekkor költözött be a Nofertari szekta az elhagyatott kolostorba és aljas hazugságaival hatalomra tett szert Slifmoor megyéjében. Az embereket behálózta a gonosz istennő hatalma, akinek hatalmas, sötéten fénylő szobrai most ott meredeznek mindenfelé a területet borító sejtelmes és titokzatos ködben. Élőhalott őrök járják a környéket, villámokat szóró lámpásaik kísértetiesen fényében. Óriási mágikus láncok verik bilincsbe a rabszolgaságba vetett embereket, a földeket gaz veri fel és a házak sötétek és romosak.

Csak a kis falusi kápolnában, Werian menedékében ég még a remény lángja, ide menekülnek azok, akiket a szekta még nem szippantott magába. A régi kolostorban már Khalys, a Nofertari szekta főpapnője szövögeti sötét terveit, hogy még nagyobbra növelhesse a hatalmát.

„Aki most, a fenyegetés idején, felismeri a valódi ellenséget és a biztonság helyett a szabadságot választja, az joggal nevezheti hősnek magát.” A főatya szelleme
Teganswall
Teganswall

Duria legkeletibb hegyén áll Teganswall ősi erődítménye, Shorfolk, a tengerparti megye jelképeként. Ám már Heredur idejében sem volt elég sárkányharcos ahhoz, hogy a vár régi pompájában fennmaradjon. A harcosok inkább az őrházba húzódtak vissza és csak évente egyszer teszik meg a fárasztó utat, hogy végrehajtsák az ősi esküszertartást.

A sárkányharcosok nem is sejtették, hogy azon a helyen, ahol szent rituáléjukat végrehajtják, a legnagyobb ellenség leselkedik rájuk, hiszen ott található az árnyékvilágba vezető kapu. Ám most, hogy a Nofertari szekta hatalma alá kerítette az erődöt és szabadon engedte Duriában az ősi ellenséget, a sárkányharcosok már tudják, miért emelte Tegan éppen ide azt a hatalmas erődítményt.

Most már a hősökön a sor, hogy véget vessenek a Tegansruh-ban folyó borzalmas kísérleteknek és végigjárják az ősi utat, amely a sárkánykavernákon át az elfeledett szent helyre vezet. Ott található ugyanis Tegan eskücsarnoka, a határ a két világ között, ahol szembe kell nézniük legnagyobb fenyegetéssel, amely valaha is Duriában létezett.

„A múlt terhe oly óriási, hogy a világunk alapjait is megrendítheti.” Sárkányfajzatok
Wiltwuxshire
Wiltwuxshire

Kingshill környékén terül el ez a titokzatos terület, ahol a vándor az idő árnyékában rég letűnt korok nyomára bukkan. Aki azonban túl messzire merészkedik ebben az árnyékvilágban, kellemetlen meglepetésekre számíthat, hisz az út rengeteg kalandot rejt.

A Vad Szív barlangok az emberi kultúra kezdeteiről és az emberek régi istenségeiről mesélnek. A valaha virágzó élet nyomait a Hagastove barlang őrzi a legteljesebben, ahová a Birodalom fennállásának idején (és azóta is) azok a mágusok menekültek, akik nem akarták alávetni magukat a körmágus szigorú kódexének.

A múlt elkeseredett összecsapásainak nyomait azóta belepte a fű és a birodalom szilárdnak hitt kő tanúi is romba dőltek. Ahol valaha kemény harc folyt a túlélésért, ma szorgos földművesek munkálkodnak, például a Swerdfield legelő területén.

Most viszont az árnyékvilág lényei úgy döntöttek, ideje újrakezdeni a vadászatot... természetesen az emberekre. Azok a vándorok, akik Wiltwuxshire legelőin és erdeiben bóklásznak, ugyancsak jól teszik, ha vigyáznak magukra!

„Próbáld meg mindig elűzni a tündéreket. Soha ne próbáld meg őket igába hajtani.” Wiltwuxshire
Torstrond
Torstrond

Jarlshofn falu a Sötét tenger túloldalán bújik meg a legendás Mennydörgés partja szikláinak árnyékában, amelyet a normannok Torstrondnak neveznek. A Duria parti városaiban élő emberek sokáig állandó félelemben éltek, mert Torstrond felől gyakran érkeztek erős sárkányhajóikon vad, marcona, szakállas harcosok és minden part menti várost kifosztottak. Ez az áldatlan állapot akkor szűnt meg, amikor Harold király még fiatalkorában békét kötött a normannok jarljával.

Ám ma ebből a békéből alig érezhető valami a viharos part menti faluban. Torstrond, ez a vad erdőkkel borított vidék, amely nemrég még vadászok, vargák és halászok lakóhelye volt, most véres csaták helyszíne. Például Förge, a kovácsok faluja, ahol a Nofertari szekta hatalomra vágyó tagjai - ahogy Duriában is - félelmet ültettek a bátor harcosok szívébe és ellopták lelkeiket.

A Jarlshofnban élő harcosok ugyan még reménykednek, hogy a jarljuk visszatér északról, ám a valóságban sajnos sokkal rosszabb a helyzet. Észak felől a nyár közepén hirtelen dermesztő tél húzódik Duria felé, egy jeges lehelet, amely lassan elborítja az egész területet, mint halottat a szemfödél. A dermesztő hideg jeges ujjaival megfojt minden élőt a vidéken... és reménytelen megállítani.

„Ahol a tenger hullámai mennydörögve törnek meg a kikötőben, a szél belemar emberbe, állatba, fákba, és ahol a férfiak vörös szakállt viselnek - nos, ez az a hely, ahol a hősök születnek.”
Helios
Helios

A Keleti szél-tengeren, Grabiltur szorosán túl fekszik Helios elfeledett szigetvilága. A szigetek közül Ellonidost mondják a legszebbnek, amely a kristálytiszta víz ölelésében, mindössze kőhajításnyira van Mystras vulkanikus szigetétől. Bizonyos jelek szerint Mystras hosszú időn keresztül volt a titokzatos atlantisiak otthona: fejlett civilizáció népesítette be, amely háromezer évvel ezelőtt süllyedt a tenger fenekére.

Sok évvel később Helios szabad lelkű lakói telepedtek le a szigeten, és építették fel falvaikat a romok között, melyek grandiózus, múltidéző pompája a birodalomnak az Atlantis-mítosz megfejtésére tett kísérletéről árulkodik.

Ma nemcsak egy expedíció kutat itt újult erővel az elsüllyedt világ után, hanem az árnyékvilág teremtményei is egyre háborgatják Mystras lakóinak békéjét, és egyre mélyebbre merészkednek a Suvius vulkán tüzes kebelébe, ahol a birodalom legyőzött hadai még egyre Atlantis új meghódítása ellen küzdenek.

"Ha a napfény az óceán fenekét eléri, ha a múlt kart-karba öltve jár a jelennel, Atlantis újra kiemelkedik a habok közül!"
Atlantis
Atlantis

Évszázadok óta szunnyad Atlantis egykori nagyszerűsége a tenger mélyére süllyedve, és lassan története is a legendák ködébe vész. Sokan kutattak már az elveszett világ után, de még senki nem találta meg - mostanáig. Ma bátor hősök követik egy expedíció útmutatását, és erednek útnak Ashraya felé.

Ashraya az atlantisiak végső menedéke: itt találtak új otthonra, amikor a régit elnyelte a víz, és itt pislákol számukra a remény utolsó szikrája a mélyben. Akik méltónak találtattak, hogy átlépjenek a gorgó kapun, itt találnak rá az atlantisiak utolsó sarjaira. Velük együtt nyílik meg az út Atlantis régi kikötője felé, amely mostanra hajótemetővé vált, és csak a zorlobbok és jabbaxok otthona.

Atlantis szívében a vakmerő vándor felfedezheti a régi uralkodói negyedet, amelyet most a rettenetes gorgók töltenek meg. Az expedíció célja azonban nem ez, hanem a templomnegyed, ahol Óceánusz isten birkózik örök, eldöntetlen küzdelemben Gorga kígyóval.

"Atlantis temploma egykor bölcsességtől sugárzott, de amint az uralkodó nép önmaga fölé emelkedett, mohó örvény nyílt a végtelen mélység felé."
Árnytenger
Árnytenger

A tengerjáró hajósok emberemlékezet óta kerülik az Árnytengert, amely – azt mondják – a világ végén terül el. Itt található az a rettenetes hely, amelynek Tengersír a neve. Egy kegyetlen hatalom uralkodhat itt, mert minden erre tévedő hajó megfeneklik, zátonyra fut vagy egy rettenetes örvény rántja a mélybe.

Ám most Ammon, a világvándor vette útját a Tengersír felé. Érzi, hogy ennek a helynek a köztes világa megváltozott, hogy valaki vagy valami odaátról az élők világába készül betörni. És azt is sejti, ki ez a hatalom: Mortis, a halál istene!

Mindenáron meg kell akadályozni, hogy ez a sötét istenség halált hozó ujjaival megragadja az élőket! Dracania legnagyobb hőseire vár a feladat, hogy átkeljenek a tajtékos Csonttengeren és megpróbáljanak bejutni a Halálcsarnokba. Csak ezután tudják rávenni a titokzatos révészt arra, hogy átkeljen velük a Lelkek tengerén, hogy megmérkőzhessenek Mortisszal és csontvázsárkányával.

„Csak azok juthatnak be a Halálcsarnokba, akik már elvesztették az életüket… Készen állsz arra, hogy ekkora árat fizess?”
Sötét fal
Sötét fal

A sötét múltban történt, hogy a törpék egy része megtagadta Fyrgon tűzistent és helyette a Sárkányt kezdte imádni. Így kezdődött a törpék nagy háborúja, amely a mai napig tart.

Ma már senki sem tudja, hogy hívták egykor ezt a völgyet, ahol két gigantikus védőfal áll egymással szemben. A Viharbirtok mai nevét az ott dúló heves harcokról kapta és arról, ahogyan a környező hegyek megsokszorozzák a harci gépek zaját. Az évszázadok alatt felgyűlt roncsok a két fal közötti területet a halál völgyévé tették.

mögötte álló Stalgard erődben készítik a sötét törpék harci gépeiket fanatikus megszállottsággal. Úgy tűnik azonban, hogy a kollektív céltudatosság mellett valami más is van a tarsolyukban, ami a csata egyensúlyát most a sötét törpék javára látszik eldönteni. Vajon mi lehet az a titkos terv, amelyen állítólag oly serényen dolgoznak?

„Már hosszú ideje egy jottányit sem engedett át egyik oldal a másiknak ebből a területből. Egészen mostanáig. ”
Vas gát
Vas gát

A legenda szerint két bátor veterán törpe már a birodalom előtti időkben örök őrséget ült az északi területek legmagasabb hegyén, ahol jelzőtüzeikkel és védőtornyaikkal védték az embereket a sárkánytól.

Jeges, életoltó szél fúj Mydros magas hegyei közt, ám az ott élő törpék már alkalmazkodtak a kegyetlen éghajlathoz, és a tűzisten szolgálatának nevében gőzüstjeikkel gondoskodnak a némileg barátságosabb időjárásról.

Andrakash, a törpe főváros számos kovácsműhelyében még ma is főleg azzal foglalkoznak, hogy a harchoz és védelemhez szükséges fegyvereket és egyéb hasznos holmikat állítsanak elő. A több mint két évezrede tartó háború a sötét törpék ellen már teljesen a törpék vérébe ivódott. Ám most aggodalmasan szemlélik a gyűlölt lények sziluettjét a horizonton, ahogy gyülekeznek, mint valami viharfelhők.

„Gigantikus drágaköveket termelnek ki! Vajon végtelen türelemről, makacsságról vagy puszta kapzsiságról van szó?”

Ha szeretnél játszani a Drakensang Online-nal, szükséged lesz az Java plugin aktuális verziójára ehhez a böngészőhöz.

A Drakensang Online-t le is töltheted és közvetlenül a gépedről játszhatod MMOG-ként.

 
 

Értesítés