Registrer
Bekreft
Lukk
Send
Aksepter
OK
Tilbake
Oppdater
Tilbake


Jeg godtar alle vilkår og bestemmelser som er angitt i denne Avtalen og erklære min hensikt å delta i betatestingen.
Registrert: 26754763
Navn:
Hekser
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Sumpmonster
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Dragling
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Nefertari-kultister
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Gremlig streber
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Dragekull
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Hornroper
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Høyprestinnen Khalys
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Gremlinger
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Skjeletter
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Den glupske banden
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Troll
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Levende døde
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Herold fra Anderverden
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Banshee
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Sigrismarr Frostklo
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Zorlobb
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Gorgon
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Frostulvene
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Satyrene
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Kykloper
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Gorga, sjelforderveren
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Rotvesener
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Kloke smygere
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Nordgnom
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Isundersåtter
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Heredur
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Teknikus
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Jernløper
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Steingolemer
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Langhjelm
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Robot
Klikk her, for å lære mer om disse monstrene
Navn:
Runa Freygard
Klikk her, for å lære mer om disse personene
Navn:
Clara Lectura
Klikk her, for å lære mer om disse personene
Navn:
Alan
Klikk her, for å lære mer om disse personene
Navn:
Kong Harold
Klikk her, for å lære mer om disse personene
Navn:
Fader Priscus
Klikk her, for å lære mer om disse personene
Navn:
Prins Aldred
Klikk her, for å lære mer om disse personene
Navn:
Heredur
Klikk her, for å lære mer om disse personene
Navn:
Alviss Runesyn
Klikk her, for å lære mer om disse personene
Navn:
Rådets elder J’Ibal
Klikk her, for å lære mer om disse personene
Navn:
J’Aladou, Havets prestinne
Klikk her, for å lære mer om disse personene
Navn:
Rakorus Munterium
Klikk her, for å lære mer om disse personene
Navn:
Marius Steinglefser
Klikk her, for å lære mer om disse personene
Navn:
Tarus Dragejeger
Klikk her, for å lære mer om disse personene
Navn:
Den stygge gnomen
Klikk her, for å lære mer om disse personene
Navn:
Verdensvandreren Ammon
Klikk her, for å lære mer om disse personene
Navn:
Evige øyne
Klikk her, for å lære mer om disse personene
Navn:
Den store åndelige fader
Klikk her, for å lære mer om disse personene
Navn:
Ruthina Flint
Klikk her, for å lære mer om disse personene
Navn:
Njord Larsson
Klikk her, for å lære mer om disse personene
Navn:
Alexander Campbell
Klikk her, for å lære mer om disse personene
Navn:
Farolosj Ildseer
Klikk her, for å lære mer om disse personene
Navn:
Murolosch Glitterfly
Klikk her, for å lære mer om disse personene
Navn:
Agrascha Vinkelved
Klikk her, for å lære mer om disse personene
Navn:
Janus Rev
Klikk her, for å lære mer om disse personene
Navn:
Leonardosj Skruehvisker
Klikk her, for å lære mer om disse personene
 • Magiker
 • Dragekriger
 • Skogsvokter
 • Dampmekanikus
 • hexen
  Hekser
 • sumpfding
  Sumpmonster
 • drachlinge
  Dragling
 • kultisten
  Nefertari-kultister
 • grimmigertreiber
  Gremlig streber
 • drachenbrut
  Dragekull
 • weiserrufer
  Hornroper
 • khalys
  Høyprestinnen Khalys
 • fieslinge
  Gremlinger
 • skelette
  Skjeletter
 • lechzendemeute
  Den glupske banden
 • troll
  Troll
 • untote
  Levende døde
 • heroldanderwelt
  Herold fra Anderverden
 • banshee
  Banshee
 • sigrismarr
  Sigrismarr Frostklo
 • zorlobb
  Zorlobb
 • gorgonen
  Gorgon
 • frostwoelfe
  Frostulvene
 • satyrn
  Satyrene
 • zyklopen
  Kykloper
 • gorga
  Gorga, sjelforderveren
 • wurzelwesen
  Rotvesener
 • schlaueschleicher
  Kloke smygere
 • nordgnome
  Nordgnom
 • eisscherge
  Isundersåtter
 • heredurmonster
  Heredur
 • technikus
  Teknikus
 • eisenlaufer
  Jernløper
 • stonegolem
  Steingolemer
 • meleedwarf
  Langhjelm
 • mechanoid
  Robot
 • runa
  Runa Freygard
 • clara
  Clara Lectura
 • alan
  Alan
 • harold
  Kong Harold
 • vaterpriscus
  Fader Priscus
 • prinzaldred
  Prins Aldred
 • heredur
  Heredur
 • alviss
  Alviss Runesyn
 • jibal
  Rådets elder J’Ibal
 • jaladou
  J’Aladou, Havets prestinne
 • rakorus
  Rakorus Munterium
 • maximilian
  Marius Steinglefser
 • tarus
  Tarus Dragejeger
 • garstigegnob
  Den stygge gnomen
 • ammon
  Verdensvandreren Ammon
 • ewigeaugen
  Evige øyne
 • geistdeshohenvaters
  Den store åndelige fader
 • ruthina
  Ruthina Flint
 • njord
  Njord Larsson
 • alexander
  Alexander Campbell
 • farolosch
  Farolosj Ildseer
 • murolosch
  Murolosch Glitterfly
 • agrascha
  Agrascha Vinkelved
 • janusfuchs
  Janus Rev
 • leonardosch
  Leonardosj Skruehvisker
Beskrivelse
VENNLIGST VELG ET ELEMENT FRA VENSTRE

For å spille Drakensang Online, må du ha den siste versjonen av Java-plugin til din nettleser.

Du kan laste ned MMOG Drakensang Online og spille det på din datamaskin:

 
 

Melding